Plenari de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat dimarts 30 de juny  2020
           
 Per anar al punt desitjat, fer clic en el temps indicat de les intervencions en color groc.
 
1r.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. in 01:22
2n.DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA (A.2.4.3/2020/3)  in 01:53
3r.APROVACIÓ FESTIVITATS LOCALS 2021 (B.3/2020/1)  in 06:32
4t.APROVACIÓ DE L’INICI DEL EXPEDIENT PER AL LLIURAMENT DE CONDECORACIONS ALS AGENTS DE POLICIA LOCAL DE L’ALCÚDIA (P.1/2020/142)  in 07:16
5é.APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº14 DEL PGOU DE L’ALCÚDIA (G/2018/4)  in 08:47
6é.APROVAVIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA PISCINA I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (f.2.1/2020/1)  in 13:53
7éDECLARACIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA PER A DEFENSAR ELS DRETS DE LES PERSONES LGTBI (A.2.4.1/2020/4)  in 21:11
8é.MOCIÓ SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM EN RELACIÓ AMB L’ÚS DEL VALENCIÀ (A.2.4.3/2020/3)
 in 36:29 
9é.DONAR COMPTE DEL DECRET Nº1121/2020 (DELEGACIÓ DE LES ÀREES I SERVEIS D’HISENDA, OCUPACIÓ, PERSONAL, ACTIVITATS ECONÒMIQUES, INDUSTRIA, COMERÇ, GOVERN OBERT, MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ, AGERMANAMENTS, I FIRA GASTRONÒMICA.  in 55:38
10é.ASSUMPTES D’ALCALDIA. DECRETS.  in 58:15
11é.ASSUMPTES EXTRAORDINARIS.  in 58:26
12é.PRECS I PREGUNTES.  in 1:02:36
DURACIÓ  1h24m 49s