Punt 1
1r-Vero Roig i Casanoves
2n-Andreu Salom Porta
3r-Secr.Lina Bautista
4t-Andreu Salom Porta
5é-Vero Roig i Casanoves
6é-Andreu Salom Porta
Votació
00:42
00:56
03:51
04:47
05:12
05:32
08:05
08:50

Punt 2
1r-Andreu Salom Porta
2n-Secr.Lina Bautista
3r-Andreu Salom Porta
4t-Secr.Lina Bautista
5é-Andreu Salom Porta
6é-Vero Roig i Casanoves
7é-Andreu Salom Porta
8é-Vero Roig i Casanoves
9é-Andreu Salom Porta
10é-Juan Manuel Arnandis
11é-Andreu Salom Porta
12é-Juan Manuel Arnandis
13é-Andreu Salom Porta
14é-Aureli Amat Fayos
votació
08:59
09:12
09:42
10:00
10:21
10:50
15:33
17:01
24:15
24:31
25:39
26:50
29:09
29:54
33:21
35:36
Punt 3
1r-Vero Roig i Casanoves
2n-Juan Manuel Arnandis
3r-Vero Roig i Casanoves
4t-Juan Manuel Arnandis
5é-Rubén Grau Navarro
6é-Vero Roig i Casanoves
7é-Juan Manuel Arnandis
8é-Rubén Grau Navarro
9é-Vero Roig i Casanoves
10é-Andreu Salom Porta
votació esmena
11é-Andreu Salom Porta
12é-Secr.Lina Bautista
13é-Rubén Grau Navarro
14é-Vero Roig i Casanoves
15é-Juan Manuel Arnandis
16é-Rubén Grau Navarro
votació
35:55
37:42
41:29
43:29
44:19
45:19
52:54
56:58
57:40
1:03:24
1:05:19
1:06:28
1:07:34
1:07:54
1:09:54
1:16:08
1:16:28
1:17:06
1:17:25
Punt 4
1r-Andreu Salom Porta
2n-Secr.Lina Bautista
3r-Rosa Martínez Murillo
4t-Vero Roig i Casanoves
5é-Juan Manuel Arnandis
6é-Rosa Martínez Murillo
votació
1:17:41
1:18:32
1:19:02
1:23:30
1:25:44
1:26:44
1:27:10
1:27:34
Punt 5
1r-Andreu Salom Porta
2n-Mercé Sampedro
3r-Juan Manuel Arnandis
4t-M. José Retamino
5é-Andreu Salom Porta
votació
1:28:00
1:28:16
1:37:34
1:38:48
1:39:32
1:41:03
1:41:48
Punt 6
1r-Vero Roig i Casanoves
2n-Vero Roig i Casanoves
3r-Isabel Madramany Sanchis
votació
1:42:02
1:42:23
1:47:25
1:48:42
1:49:06
Punt 7 1:49:40
Punt 8 1:49:54
Punt 9
1r-Mercé Sampedro
2n-Andreu Salom Porta
3r-Mercé Sampedro
4t-Andreu Salom Porta
5é-Juan Manuel Arnandis
6é-Andreu Salom Porta
7é-Juan Manuel Arnandis
8é-Andreu Salom Porta
9é-Bertomeu Bohigues Bisbal
10é-Juan Manuel Arnandis
11é-Bertomeu Bohigues Bisbal
12é-Andreu Salom Porta
1:50:09
1:50:22
1:51:11
1:52:45
1:53:30
1:54:54
1:55:47
1:57:57
1:59:23
2:01:25
2:03:34
2:03:53
2:04:12