Punt 1 1:20
Punt 2 Intervencions
Votació
2:20
3:35
Punt 3  Intervencions
Votació
4:19
  
Punt 4  Intervencions
Votació
5:19
6:12
Punt 5 Intervencions
Votació
   
6:20
7:07
Punts -6-7-8- Intervencions
1r-Andreu Salom Porta
2n-Rubén Grau Navarro
3r-Vero Roig i Casanoves
4t-Juan Manuel Arnandis 
5e-Rubén Grau Navarro
6e-Vero Roig i Casanoves 
7e-Juan Manuel Arnandis 
Votacions
7:17
8:31
19:44
35:07
37:56
45:23
52:15
53:24
55:23
Punt 9 Intervencions
1r-Vero Roig i Casanoves  
2n-Juan Manuel Arnandis
3r-Rubén Grau Navarro
Votació
57:29
58:17
1:04:20

1:05:39
1:05:58
Punt 10 Intervencions
1r-Rubén Grau Navarro
2n-Vero Roig i Casanoves
3r-Juan Manuel Arnandis
Votació
1:06:18
1:06:55
1:11:06
1:11:46
1:11:56
Punt 11 Intervencions
1r-Mercé Sampedro i Vayà
2n-Juan Manuel Arnandis
3r-Àngels Boix Combres
Votació 
1:12:15
1:12:45
1:19:22
1:19:59
1:21:24
Punt 12 Intervencions
1r-Aureli Amat Fayos
2n-Vero Roig i Casanoves
3r-Juan Manuel Arnandis
Votació
1:21:38
1:22:02
1:27:33
1:29:14
1:30:24
Punt 13 1:30:50
Punt 14 1:33:18