Punt 1
1r-Andreu Salom Porta
2n-M Dolores Ballestero
01:20
01:20
02:25
Punt 2
Votació
03:01
03:24
PUNTS 3,4,5 i 6
1r-Andreu Salom Porta
2n- Rubén Grau Navarro
Votació de ratificar la inclusió dels punts 3,4,5, i 6
3r-Rubén Grau Navarro
4t-Vero Roig i Casanoves
5é-Manuel Arnandis
Votacions Punts 3,4,5, i 6
03:24
03:34
04:46
05:50
03:24
07:16
09:44
10:44
10:44
Punt 7
1r-Juan Manuel Arnandis
2n-Andreu Salom Porta
3r-Juan Manuel Arnandis
4t-Vero Roig i Casanoves
5é-Andreu Salom Porta
6é-Juan Manuel Arnandis
Votació
12:44
15:31
20:39
21:49
22:18
22:33
23:10
23:16
Punt 8
1r-Vero Roig i Casanoves
Votació
23:35
25:35
26:15
Punt 9 26:49
Punt 10 28:41
Punt 11 32:37
Punt 12  
Punt 13
1r-Andreu Salom Porta
2n-Rosa Martínez Murillo
3r-Vero Roig i Casanoves
4t-Mercé Sampedro
5é-Andreu Salom Porta
6é-Mercé Sampedro
7é-Andreu Salom Porta
8é-Rosa Martínez Murillo
9é-Rubén Grau Navarro
10é-Rosa Martínez Murillo
11é-Andreu Salom Porta
12é-Rubén Grau Navarro
13é-Andreu Salom Porta
14é-Vero Roig i Casanoves
15é-Andreu Salom Porta
16é-Mercé Sampedro
17é-Rosa Martínez Murillo
18é-Mercé Sampedro
19é-Rosa Martínez Murillo
20é-Andreu Salom Porta
21é-Juan Manuel Arnandis
22é-Andreu Salom Porta
23é-Interventor
24é-Andreu Salom Porta
25é-Maria Carmen Murillo
26é-M. José Retamino
27é-Andreu Salom Porta
28é-Rubén Grau Navarro
29é-Juan Manuel Arnandis
30é-Rubén Grau Navarro
31é-Andreu Salom Porta
32é-Vero Roig i Casanoves
33é-Andreu Salom Porta
34é-Vero Roig i Casanoves
35é-Andreu Salom Porta
32:58
32:58
47:12
50:28
54:32
56:04
56:41
57:52
58:18
1:00:52   
1:02:02   
1:02:50   
1:03:12   
1:04:35   
1:07:36   
1:09:55   
1:11:50   
1:12:54   
1:14:35   
1:15:20   
1:16:22   
1:17:10   
1:17:44   
1:19:12   
1:24:26   
1:24:52   
1:25:31   
1:26:05   
1:28:00   
1:28:34   
1:28:56   
1:29:08   
1:30:24   
1:31:56   
1:32:58   
1:34:05