Plenari  de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat  dimarts 23 de febrer 2021
     
 Per anar al punt desitjat, fer clic en el temps indicat de les intervencions en color groc.
A- PART RESOLUTIVA
1r. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.   in 00:38
2n.Aprovació inicial del reglament de funcionament de la mesa de benestar animal (k.1.2/2020/1)  in 01:15
3r. Proposta de resolució en defensa de la unitat de la llengua (A.2.4.4/2021/1) in 07:52
4t. Proposta de resolució amb motiu del Dia Internacional de la Dona (8 de març de 2021)(A.2.4.1/2021/3)in22:47
B- PART DE CONTROL
5é. Donar compte de l'informe anual sobre l'avaluació del compliment de morositat durant l'exercici 2020 (F.3.2.1/2021/1)  in 37:21
6é. Assumptes d'alcaldia. Decrets.  in 47:03
7é. ASSUMPTES EXTRAORDINARIS.  in 1:04:55
Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajudes “parèntesi” a autònoms i microempreses en el municipi de l'alcúdia per als sectors més afectats per la pandèmia provocada per la covid-19 en el marc del pla resistir aprovat per la Generalitat Valenciana per decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell.
C- PRECS I PREGUNTES  in 1:26:06
DURACIÓ  1 h 59m 10s
 
 
Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València