Plenari  de l'Ajuntament de l'Alcúdia celebrat  dimarts 26 de gener 2021
     
 Per anar al punt desitjat, fer clic en el temps indicat de les intervencions en color groc.
A- PART RESOLUTIVA
1r. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.   in 00:36
2n. Aprovació expedient de contractació sobre operació de préstec a curt termini (F.3.3.2/2020/3) in 03:03
3r. Acceptació d’una subvenció de l’IVACE per a millora, modernització i dotacions en el Polígon La Creu (L.1.5.1/2021/1) in 08:12
4t. Moció perquè el personal docent siga considerat prioritari en la segona fase de vacunació contra la COVID-19
 in 12:24
B- PART DE CONTROL
5è. Assumptes d’Alcaldia. Decrets. in 34:24
6è. Assumptes extraordinaris. in 38:55
C- PRECS I PREGUNTES in 39:06
DURACIÓ 57m 53s
 
 
Subvencionat per l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València