Punt 1
1r-Mercé Sampedro
2n-Andreu Salom Porta
3r-Mercé Sampedro
4t-Secr.Sebastià Crespo
Votació
00:29
00:42
02:09
02:25
02:36
02:51
Punt 2
1r-Vero Roig i Casanoves
2n-Juan Manuel Arnandis
3r-Maria Carmen Murillo
votació
03:03
05:43
06:16
07:11
08:04
Punt 3
1r-Vero Roig i Casanoves
2n-Maria Carmen Murillo
votació
08:12
09:48
10:36
11:11
Punt 4
1r-Andreu Salom Porta
2n-Mercé Sampedro
3r-Juan Manuel Arnandis
4t-Andreu Salom Porta
5é-Rosa Martínez Murillo
6é-Àngels Boix Combres
7é-Mercé Sampedro
8é-Juan Manuel Arnandis
9é-Rosa Martínez Murillo
10é-Àngels Boix Combres
11é-Rosa Martínez Murillo
12é-Mercé Sampedro
13é-Juan Manuel Arnandis
14é-Àngels Boix Combres
15é-Juan Manuel Arnandis
16é-Àngels Boix Combres
17é-Andreu Salom Porta
votació
12:24
12:36
12:58
18:52
19:21
20:17
23:29
24:30
25:52
27:12
27:52
28:20
28:52
29:42
30:41
31:17
32:35
32:52
33:44
Punt 5
1r-Andreu Salom Porta
34:24
34:29
Punt 6 38:55
Punt 7 PRECS I PREGUNTES
1r-Vero Roig i Casanoves
2n-Andreu Salom Porta
3r-M. José Retamino
4t-Rubén Grau Navarro
5é-Juan Manuel Arnandis
6é-Andreu Salom Porta
7é-Juan Manuel Arnandis
8é-Andreu Salom Porta
9é-Juan Manuel Arnandis
10é-Andreu Salom Porta
11é-Juan Manuel Arnandis
12é-Andreu Salom Porta
39:06
39:18
40:47
41:02
41:40
43:56
45:46
48:58
49:46
52:36
52:52
53:09
53:45